Readers from Earth, outer space and beyond/ Φίλτατε γήινε και εξωγήινε αναγνώστη,

I’m totally pleased and happy, today, because I’m going to have a nice talk with Savages Y Suefo, the successful producing duet, straight from Budapest, Hungary! Their latest release is called “Brotherhood (The Greek Connection)” and really, I couldn’t find any better excuse, in order to start a dialog with them! // Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα , γιατί πριν λίγες μέρες είχα ένα πολύ ευχάριστο διάλογο με τους Svages Y Suefo, το επιτυχημένο ντουέτο παραγωγών κατευθείαν από την Βουδαπέστη της Ουγγαρίας! Η τελευταία τους κυκλοφορία ονομάζεται “Brotherhood (The Greek Connection)” και δεν μπορούσα να βρω καλύτερη δικαιολογία για να ξεκινήσω μια συζήτηση μαζί τους !

M- First of all, I really want to thank you for this interview, also I want to tell you how much I appreciate and admire your work! Let me start with your latest release, which has a special title “Brotherhood (The Greek Connection)”! Tell me more about your work. // Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνέντευξη και να σας πω πόσο θαυμάζω τη δουλειά σας. Ας ξεκινήσουμε με την τελευταία σας κυκλοφορία, η οποία έχει έναν ειδικό τίτλο“Brotherhood (The Greek Connection)” ! Πείτε μου περισσότερα γι’ αυτή!

SYS– Thank you for the interest! We have many producers fellas in Greece and somehow almost all remixes happened to come from them, that explains the second part of the title. The first half refers to our 2018 album Brotherhood, since these remixes were made from that album. //Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου ! Έχουμε αρκετούς αγαπημένους Έλληνες παραγωγούς και σχεδόν όλα τα remixes προέκυψαν από αυτούς, αυτό εξηγεί και τον δεύτερο τίτλο του άλμπουμ. Ενώ το πρώτο μισό του τίτλου αναφέρεται στο προηγούμενο άλμπουμ μας από το οποίο προέρχονται και τα remixes!

https://www.youtube.com/watch?v=55Q57X9YaKM

M- While I’m listening to the album, I’m thinking that the word “brotherhood” is an emotionally charged word. What are the things that you like to express by using it and what are the feelings that you would like to share? //Κατά τη διάρκεια ακρόασης του άλμπουμ, σκεφτόμουν πως η λέξη “brotherhood” είναι μια συναισθηματικά φορτισμένη λέξη ! Ποια είναι τα πράγματα που θα θέλατε να εκφράσετε χρησιμοποιώντας τη και ποια συναισθήματα θα θέλατε να εκφράσετε;

SYS– Yes, On the one hand, it means a bit that we’ve been good friends since we know each other, and making a good team in music. On the other hand, before the release of the original Brotherhood album, there were many songs that had strong lyrics, often about love, peace, unity, etc. So Brotherhood gave itself to be the title of the album. Anyway, we are both concerned about the future of the world and seeing the situation, I don’t think we are alone with that. //Ναι ! Από τη μια πλευρά εκφράζει το γεγονός πως είμαστε καλοί φίλοι από τότε που γνωριστήκαμε και φτιάξαμε μια καλή μουσική ομάδα. Από την άλλη πλευρά πριν ακόμα από την κυκλοφορία του πρώτου “Brotherhood” υπήρξαν πολλά τραγούδια με έντονο και δυνατό στοίχο, τα οποία συχνά αναφέρονταν στην αγάπη, την ειρήνη, την ενότητα κ.ά. ! Έτσι το “Brotherhood” έγινε ο τίτλος του άλμπουμ ! Ωστόσο, είμαστε και οι δυο πολύ ανήσυχοι για το μέλλον και βλέποντας την τωρινή κατάσταση δεν θεωρώ πως είμαστε μόνοι σε αυτό !

M- As we said, your latest album is a remixed version of your previous discography, filled up with new and fresh reworks from Greek producers! Furthermore, you also chose a strong description (The Greek Connection) in order to prepare your listeners for what they are going to hear. What makes this connection with Greek producers so strong?//Όπως είπαμε και πριν το τελευταίο σας άλμπουμ είναι μια νέα εκδοχή του τελευταίου, με remixes Ελλήνων παραγωγών ! Επίσης επιλέξατε και μια δυνατή περιγραφή (The Greek Connection)! Τι κάνει τόσο δυνατή τη σχέση σας με τους Έλληνες παραγωγούς;

SYS– This is mainly due to chance perhaps. We had many gigs all around Europe and met a lot of producers, but somehow the majority of them were Greeks guys. We like to listen to the works of all remixers ourselves and we also play their music as DJs. So, the connection is established and it was obvious for us that the remix collection should be named like that – of course after the famous movie “The French Connection”. //Ίσως αυτό να οφείλεται και λίγο στην τύχη. Είχαμε πολλές live εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη και συναντήσαμε πολλούς παραγωγούς , αλλά για κάποιο λόγο στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες. Μας αρέσει να ακούμε τα remixes και να τα παίζουμε και εμείς οι ίδιοι ως DJs. Έτσι εδραιώθηκε η σχέση αυτή και έπειτα ήταν προφανές για εμάς πως η συλλογή, θα έπρεπε να ονομαστεί έτσι- φυσικά έχοντας στο μυαλό μας και την διάσημη ταινία “The French Connection”.

https://www.youtube.com/watch?v=qnXRqEdHI7I

M- Let’s go back to 2008! When I started reading your bio of yours, I surprised by that instant chemistry between you two guys. So, tell me how Savages & Suefo met up and have succeeded in sticking together, after all these years?//Ας γυρίσουμε πίσω στο 2008! Όταν ξεκίνησα να διαβάζω το βιογραφικό σας, με εξέπληξε αυτή η άμεση χημεία ανάμεσα σας! Πείτε μου πως οι Savages & Suefo συναντήθηκαν και κατάφεραν να παραμείνουν ενωμένοι μετά από τόσα χρόνια;

SYS– I worked at Chameleon Records when Savages released his first solo album there. A little bit before this, he released his first solo EP as Kovacs on another friendly label (Budabeats). So, we met often at parties, talked a lot from possible projects and we started to work together. We are still talking about more possible ideas all the time than we could ever implement. //Δούλευα στη Chameleon Records όταν ο Savages κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ εκεί !Λίγο πριν είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του solo EP με το όνομα Kovacs σε μια φιλική εταιρεία ( Budabeats ). Έτσι λοιπόν , συναντιόμασταν συχνά σε πάρτι και μιλούσαμε για τις πιθανότητες να ξεκινήσουμε μια συνεργασία μαζί. Ακόμα μιλάμε για περισσότερες πιθανές ιδέες από αυτές που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε στη πραγματικότητα!

M- From my point of view, your music is “heart-listened” music! I mean that it has her own, unique way, from our heart to our ears! Where do you find inspiration? //Κατά την άποψη μου, τη μουσική σας την ακούω πρώτα με την καρδιά! Εννοώ πως έχει τη δική της, μοναδική διαδρομή! Περνάει πρώτα από την καρδιά για να φτάσει έπειτα στ’ αυτιά μας. Από που αντλείται την έμπνευση σας;

SYS– Thank you, thats great to hear! Inspiration comes all over around us, mostly from old music, but of course even new releases inspire us. There is so much great music out there.//Ευχαριστούμε πολύ, είναι πολύ ωραίο να το ακούμε αυτό ! Η έμπνευση έρχεται από παντού γύρω μας, κυρίως όμως από παλιά μουσική χωρίς όμως να μας αφήνουν αδιάφορους και οι νέες κυκλοφορίες.

M- When is your favourite productive period? How do you experience it? Do you have a special routine while being creative?/ Πότε είναι η αγαπημένη σας παραγωγική περίοδο ; Πως τη βιώνετε; Έχετε κάποια ρουτίνα που ακολουθείτε κατά τη διαδικασία της παραγωγής ;

SYSInspiration comes randomly and if we could we’d do music all day. Of course in reality it is not that simple, since we both have family and jobs, we do music when we have the time.//Η έμπνευση έρχεται τυχαία και αν ήταν δυνατόν θα κάναμε μουσική όλη μέρα! Φυσικά στη πραγματικότητα, δεν είναι τόσο απλό ειδικά από τότε που αποκτήσαμε οικογένεια και σταθερή δουλειά, κάνουμε μουσική μόνο όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο!

M- What are your musical roots? And Ι would also like to know the artists that you have admired most and you got inspired from? //Ποιες είναι οι μουσικές σας ρίζες; Και επίσης θα ήθελα να μάθω ποιους καλλιτέχνες θαυμάζετε πολύ και έχετε εμπνευστεί από αυτούς;

SYSWe both have a very diverse interest in music, but luckily we like a lot of similar things. Savages came from hip-hop and dance, while Suefo came from alternative rock, punk and hip-hop. The great electronic styles of the 90s then fascinated both of us: trip-hop, breakbeat, big beat, ambient, nu jazz and more. We were inspired by the bands and producers of this era, such as The Prodigy, The Herbaliser, United Future Organization, Coldcut, Tipsy, or Kid Loco whom we were lucky enough to collaborate with several times.// Και οι δυο έχουμε πολύ διαφορετικά μουσικά ενδιαφέροντα αλλά ευτυχώς μας αρέσουν πολλοί κοινοί ήχοι. Ο Savages προέρχεται από τη hip-hop και dance σκηνή, ενώ ο Suefo έχει έναν πιο alternative rock, punk και hip-hop ήχο. Έπειτα η υπέροχη ηλεκτρονική δεκαετία των 90’s και τα διαφορετικά στυλ της όπως trip-hop, breakbeat, big beat, ambient, nu jazz and more συνεπήρε και τους δυο μας και μας έκανε να εμπνευστούμε από μπάντες και πραγωγούς της εποχής αυτής όπως οι The Prodigy, οι The Herbaliser, οι United Future Organization, οι Coldcut, οι Tipsy, or o Kid Loco, με κάποιους από τους οποίους είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε αρκετές φορές !

M- You two have been in the same musical path for thirteen years now; Is there another one that you would like to discover together?//Είστε στο ίδιο μουσικό μονοπάτι τα τελευταία δεκατρία χρόνια! Υπάρχει κάποιο άλλο που θα θέλατε να εξερευνήσετε μαζί ;

SYS– In fact, we have several projects under different names. Our main band is Savages y Suefo, but we also make similar eclectic music as Worldstylers (maybe we will retire Savages Y Suefo moniker and continue under this name in the future). Then we have a chill-out, lounge alterego, called Sannan. Finally, we have already put together two albums from local sound samples with the Hungarian Sample Heritage Band.//Η αλήθεια είναι πως έχουμε αρκετά διαφορετικά projects με διαφορετικά ονόματα. Η κύρια μπάντα μας είναι οι Savages y Suefo, ωστόσο δημιουργούμε παρόμοια εκλεκτή μουσική με το όνομα Worldstylers (ίσως αποσύρουμε τους Savages y Suefo και συνεχίσουμε με αυτό το όνομα στο μέλλον!) Επίσης έχουμε ένα chill-out, lounge alterego, που ονομάζεται Sannan. Τέλος, ενώσαμε δύο άλμπουμ με τοπικά ουγγρικά samples, μαζί με την Hungarian Sample Heritage Band!

https://www.youtube.com/watch?v=lh20LKsNQ94

M- You also have your own record label! I would like you to share your opinion about the music industry nowadays. How you see these new world order with all digital music platforms etc.? I’m asking you this because you not serve only the artist side, but the label side as well. // Επίσης έχετε και τη δική σας δισκογραφική εταιρεία! Θα ήθελα πολύ να μάθω πως βλέπετε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων με τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες; Σας ρωτάω γιατί υπηρετείτε ταυτόχρονα και την πλευρά των καλλιτεχνών αλλά μιας δισκογραφικής εταιρείας.

SYS– Our feelings are mixed. Although we are vinyl collectors, we also love technical advancements, basically we have no problems with digital formats and new platforms. The problem is only that there are so many different platforms and we have to deal with each one a lot individually that we just don’t have enough time to do so. There are only two of us, we don’t have a separate person to deal with this. Although we have a digital distributor, we constantly feel that there is a lot of work with each release. Revenues, on the other hand, may not be that much, as it is so dumped that it takes a lot of luck to stand out with a release. Compared to the age of purely physical formats, dilution is strong today, with a lower proportion of quality productions. //Τα συναισθήματα μας είναι ανάμεικτα. Αν και είμαστε και συλλέκτες βινυλίων αλλά αγαπάμε τις τεχνικές εξελίξεις και η αλήθεια είναι πώς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πλέον είναι πάρα πολλές και πρέπει να ασχολούμαστε με τη κάθε μια από αυτές ξεχωριστά, κάτι που απαιτεί χρόνο, τον οποίο δεν έχουμε ! Ασχολούμαστε μόνο οι δυο μας, δεν υπάρχει κάποιο μεμονωμένο άτομο που έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι. Παρόλο που διαθέτουμε ψηφιακό διανομέα, αισθανόμαστε συνεχώς ότι κάθε κυκλοφορία απαιτεί πολλή δουλειά. Τα έσοδα, από την άλλη πλευρά, δεν είναι τόσο πολλά, καθώς απορρίπτονται πολύ εύκολα στη πληθώρα του όγκου έτσι, χρειάζεται μεγάλη τύχη για να ξεχωρίσει μια νέα κυκλοφορία. Σε σύγκριση με την εποχή των αμιγώς φυσικών μορφών, η διανομή είναι ισχυρή σήμερα, αλλά με χαμηλότερο ποσοστό ποιοτικών παραγωγών.

M- Could you tell me a venue or a live concert that you will never forget?/ Θα θέλατε να μου πείτε μια live εμφάνιση που δεν θα ξεχάσετε ποτέ;

SYS We like to play mostly in small clubs, or smaller stages of festivals where the audience is not separated by a cordon and the spotlights do not glare blindly in our eyes. At the ideal party 300-400 enthusiastic, open minded people crush on the dancefloor. People who know what they’re coming for, not the survivors of a bachelor party accidentally mixed in (though there were some that worked well). We loved OST Klub in Vienna, which has unfortunately closed to exist. It was a very cool nightclub with decades of history and although their main direction was mostly Balkan beats and swing, anything could be played there, the audience partied at everything. There was always a lot of booze and sometimes we were lying on the floor and playing accordion at the end of the night.//Μας αρέσει να παίζουμε σε μικρά clubs ή σε μικρές σκηνές και φεστιβάλ, οπού το κοινό δεν είναι διαχωρισμένο και τα φώτα δε σε τυφλώνουν. Το ιδανικό πάρτι έχει 300-400 ενθουσιασμένα, ανοιχτόμυαλα άτομα που τα σπάνε στο dancefloor. Άνθρωποι που ξέρουν τι έχουν έρθει να ακούσουν και όχι όσοι απέμειναν από ένα bachelor party και τυχαία αναμείχθηκαν με τους υπόλοιπους (εντάξει, μερικές φορές αυτό λειτουργεί καλά)! Αγαπάμε το OST Klub στη Βιέννη, το οποίο δυστυχώς έκλεισε. Ήταν ένα φοβερό club με δεκαετίες ιστορίας και παρόλο που οι μουσικές του κατευθύνσεις ήταν περισσότερο τα Balkan beats και η swing, οτιδήποτε θα μπορούσε να παίξει εκεί και το κοινό διασκέδαζε με όλα ! Υπήρχε πολύ αλκοόλ και μερικές φορές ξαπλώναμε στο πάτωμα και παίζαμε ακορντεόν στο τέλος της βραδιάς.

https://www.youtube.com/watch?v=ewnYelJgeNM

M- So, you have played all around Europe from London to Athens and from Copenhagen to Milan; Which audience is the warmest or the most different between all these cities and cultures? //Έχετε παίξει σε όλη την Ευρώπη! Από το Λονδίνο στην και από τη Κοπεγχάγη στο Μιλάνο ! Ποιο κοινό είναι το πιο θερμό ή το πιο διαφορετικό μεταξύ όλων;

SYS– For example there are very good venues in Germany and not only in Berlin, but also in smaller cities such as Wuppertal or Ulm. A lot depends on the local organizer and the club owners, if they manage to create a pleasant venue for a good community, then probably most of their parties will go well. We are always happy to remember the Circolo Magnolia club in Milan, the Badehaus in Berlin, the Goulash Disko festival in Croatia. In Hungary the A38 Boat and Szimpla Garden are the best ones.//Υπάρχουν για παράδειγμα πολλοί καλοί χώροι διασκέδασης στη Γερμανία και όχι μόνο στο Βερολίνο αλλά και σε άλλες μικρότερες πόλεις όπως Βούπερταλ και το Ούλμ !Πολλά εξαρτώνται από τον τοπικό διοργανωτή και τον ιδιοκτήτη του χώρου. Αν καταφέρει να δημιουργήσει μια όμορφη ατμόσφαιρα τότε το πιθανότερο είναι η πλειοψηφία των πάρτι να πάει καλά! Πάντα θυμόμαστε με χαρά το Circolo Magnolia club στο Μιλάνο, το Badehaus στο Βερολίνο, το Goulash Disko festival στην Κροατία. Στην Ουγγαρία το A38 Boat και το Szimpla Garden είναι τα αγαπημένα μας!

https://www.youtube.com/watch?v=MngBDRVHuIY

M- When all this covid chaos comes to an end, are you thinking of a European tour? Tell me about your next plans.//Όταν όλο αυτό το covid χάος τελειώσει σκέφτεστε ξανά για ένα Ευρωπαϊκό τουρ ; Ποια είναι τα επόμενα σας σχέδια;

SYSBefore Covid we had a lot of gigs confirmed in European countries. All of these were cancelled last March. So, once if the virus is over, we will start to reorganize these gigs to Vienna, Berlin, London, Slovenia, Ukraine and to the great Electric Castle Festival in Romania. Of course, there are a lot of parties and festivals in Hungary as well and naturally we are looking forward to play in Greece when it’s possible.//Πριν τον Covid είχαμε επιβεβαιωμένες εμφανίσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες! Όλα ακυρώθηκαν τον προηγούμενο Μάρτιο ! Έτσι λοιπόν όταν ο ιός τελειώσει θα αρχίσουμε ξανά να οργανώνουμε όλες μας τις εμφανίσεις σε Βερολίνο , Λονδίνο, Σλοβενία Ουκρανία , και στο Electric Castle Festival τη Ρουμανία! Φυσικά θα υπάρξουν πάρτι και φεστιβάλ στην Ουγγαρία και εννοείται πως ανυπομονούμε να παίξουμε ξανά στην Ελλάδα όταν αυτό είναι εφικτό !

M- I want to thank you once again for this interview; it was a pleasure!//Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά γι’ αυτή τη συνέντευξη ! Ήταν χαρά μου !

SYS– Thank you for the chance!//Eυχαριστούμε για την ευκαιρία!

https://open.spotify.com/album/04QzJJR1cGQED5ax1pQCz5?si=MBU3x-WDQVW-DRPCydhLNA

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ